We willen als D66 Breda volgend jaar de grootste worden!

Ik geloof dat ik als lijsttrekker dat kan bewerkstelligen door juist te investeren in de wijken waar we nog niet heel erg zichtbaar zijn, door juist ook een verhaal te hebben voor de dorpen.

Daar is ons groeipotentieel het grootst en iedereen weet dat wat je aandacht geeft groeit, als lijsttrekker en als partij winnen we met die benadering de verkiezingen en kunnen we aan de slag om te werken aan een beter Breda voor iedereen.

Met mijn agrarische achtergrond als boerenzoon en mijn betrokkenheid met de stad en haar inwoners als geboren Bredanaar, ben ik als geen ander in staat om deze verbinding te leggen en om de mensen te bereiken. Dat doe ik als voorzitter van ons gemeenschapshuis in Effen, als bestuurslid namens D66 in Brabant en als politicus hier in Breda.

Als lijsttrekker ga ik werk maken van de volgende uitdagingen:
🏡 Iedereen moet betaalbaar en gepast kunnen wonen: studenten, starters, jong en oud, alleen of met gezin.
🌳 Het vergroenen van de stad voor meer verkoeling en biodiversiteit door meer planten en bomen.
💭 Een meedenkende overheid, eentje die mét de inwoners meedenkt in kansen.
‍🌈Tot slot ga ik me persoonlijk hard maken voor een Breda waarin iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht afkomst, achtergrond of geaardheid. Jezelf kunnen zijn moet normaal zijn! Dat is mij persoonlijk ontzettend veel waard en daar zijn we in Breda lang nog niet klaar mee.

💚 Samen met team D66 Breda ga ik vol ambitie, enthousiasme en daadkracht de campagne in!

Ik maak me hard voor meer vrouwen en diversiteit in de politiek, twijfel je?
Doe mee en plan een gesprek met me in via een van mijn social media kanalen.

💪 Trots op Breda!
Zin in de toekomst!

Tot snel!

Bart Lauwen

Kandidaat Lijsttrekker D66 Breda

Betaalbaar wonen, juist in Breda!

Open Imagination

In Breda hebben we te kampen met een gigantische woonuitdaging, D66 Breda gaat uitdagingen niet uit de weg, maar pakt ze op en gaat er mee aan de slag.

We zetten in op meer hoogbouw in het stedelijk gebied, hierdoor kunnen we op dezelfde vierkante meters meer woningen, voor starters, studenten, alleenstaande en senioren vinden. Door inbreiding in de stad en organische groei rondom de dorpen creëren we ruimte voor gezinnen en mensen die wat ruimere wensen te wonen. Samen met projectontwikkelaars kijken we met het maken naar afspraken hoe we beleggers op de woningmarkt tegen kunnen gaan en de woningen betaalbaar te houden.

Ook kijken we waar we parkeerplaatsen kunnen bundelen of mobiliteit op een andere manier kunnen regelen, hierdoor kunnen we op kostbare locaties nog meer woningen bouwen!

Daarnaast zetten we ons in om in Breda verschillende innovatieve en creatieve woonvormen te realiseren, zoals tiny houses, bunderlandt en natuurinclusief wonen.

Open Imagination
Open Imagination

Vergroenen, juist in Breda!

Hete zomers, stortbuien, en een versteende stad, dat lijkt ons steeds vaker als stad te wachten te staan.

D66 Breda wil hier mee aan de slag, we willen de stad vergroenen, meer bomen planten, meer tegels eruit en groen erin. Dit helpt de stad af te koelen en de water pieken op te vangen.

We stellen voor om samen met het waterschap hier extra op in te zetten, een Breda als stad in het park verhoogd het woonplezier en vermindert de stress.

Open Imagination

Een nieuwe bestuurscultuur, juist in Breda!

Open Imagination

De afgelopen weken hebben laten zien dat juist de stem van de burgers niet altijd goed wordt gehoord in Den Haag of zelfs Brabant. Waar men over mensen praat en niet met mensen. Een cultuur waarbij de overheid eerder denkt in wegstrepen, dan in drempels wegnemen.

Dit moet anders, in Breda brengen we het samen, ook in de politiek. We zetten in op een gemeente die met de inwoners meedenkt in kansen en ruimte geeft aan eigen initiatieven. Met de buurtrechten zetten we daar jaren terug al een begin, maar nu met de komende Omgevingswet moeten we dat omdenken doorzetten, moeten we van regels naar ruimte.

Open Imagination

Zichtbaar jezelf kunnen zijn, juist in Breda!

Wellicht wordt Breda in 2023 weer host van Roze Zaterdag, hopelijk kunnen we het pas ingestelde meldpunt over straatintimidatie over enkele jaren weer afschaffen omdat we met zijn allen zijn geslaagd om van Breda die open en inclusieve stad te maken, een ondeelbare stad waarin iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht afkomst, achtergrond of religie.

Waarin we schouder aan schouder met elkaar opkomen voor elkaar!

Een Breda waar iedereen vrij is, maar waar we niemand laten vallen!

Open Imagination

Telefoonnummer:
+31 6 31310816
E-mail:
bartlauwen@gmail.com