In mijn portefeuille heb ik ook aandacht voor de ontwikkelingen in het buitengebied, met leegstaande boerderijen, voedsel dat lokaal en duurzaam wordt geproduceerd, initiatieven zoals boerderijwinkels, boerschappen en herenboeren. De koppeling met de stad is daarin ook belangrijk, maar andersom is het voor vele jonge kinderen nog geen gegeven dat ze weten waar hun voedsel vandaan komt, ook dit wil ik stimuleren.